Latest NEWS

News


अमिना सुन्दाश जागरण जेहेन्दार विद्यार्थी पुरस्कारसम्बन्धी सूचना


अमिना सुन्दाश जागरण जेहेन्दार विद्यार्थी पुरस्कारसम्बन्धी सूचना जागरण मिडिया सेन्टरले हरेकवर्ष प्रवेशीका परीक्षा (एसएलसी) परीक्षामा सर्वोत्कृष्ठ अंक ल्याई उत्रीर्ण हुने दलित समुदायका एकजना छात्र र एकजना छात्रालाई अमिना सुन्दाश जागरण जेहेन्दार विद्यार्थी पुरस्कारबाट सम्मान गर्न लागिएको हुँदा वि.सं. २०६९ सालको प्रवेशीका परीक्षा (एसएलसी)मा उत्रीण हुनुहुने दलित समुदायका छात्र–छात्राहरुले आफ्नो मार्कसिटको प्रतिलीपिसहित २०७० भाद्र १० गतेभित्र जागरण मिडिया सेन्टरको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ । जागरण मिडिया सेन्टर अमिना सुन्दाश दलित छात्रवृत्ति कोष पो.व.नं. १९६१९, बुद्धनगर, काठमाडौं, फोज नं. ०१–४७८१२१६, ४७८०५९७, फ्याक्स ः ०१–४७८२८५१, ईमेल ः info@jagaranmedia.org.np